Declaratia de politica si obiective

Constient de avantajele aplicarii unui management modern si performant, in calitate de Director General am decis, in acord cu Conducerea Societatii, implementarea pentru toate activitatile/ procesele si serviciile Societatii a sistemelor de management de calitate, mediu si securitatea si sanatatea muncii, in conformitate cu standardele de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si respectiv cu OHSAS 18001:2007.
Cautam intotdeauna "excelentul" in lucrarile, produsele si serviciile noastre, pentru a satisface cerintele clientilor din interiorul si din afara organizatiei, fiind preocupati in a le depasi asteptarile.
Aplicam principiul de leadership oferind astfel stabilitate si incredere in organizatia noastra, in asa fel incat sa existe motivatie in ceea ce priveste scopurile si obiectivele organizatiei.
Creem si mentinem mediul intern necesar pentru ca personalul sa devina pe deplin implicat si angajat in realizarea obiectivelor organizatiei. Numai intelegand importanta contributiei proprii si a rolului sau, personalul isi va utiliza abilitatile in beneficiul maxim al organizatiei.
Conducem procesual activitatile si resursele aferente, obtinand astfel rezultate mai bune prin costuri mai mici si cicluri de executie mai scurte.
Intelegem si conducem procesele ca un sistem, ele fiind interdependente, reusind astfel sa ne concentram eforturile asupra proceselor cheie, lucru ce poate conduce la obtinerea increderii partilor interesate in stabilitatea, eficacitatea si eficienta organizatiei noastre.
Imbunatatim continuu performantele, orientandu-ne sistematic spre satisfacerea solicitarilor si asteptarilor clientilor nostri si avand astfel posibilitatea de a reactiona cu rapiditate la oportunitati.
Eficacitatea deciziilor noastre rezulta din analiza atenta a datelor si informatiilor coroborate cu experienta pe care o detinem si in stransa legatura cu cadrul legislativ.
In toate actiunile pe care le intreprindem ne angajam sa respectam reglementarile / cerintele legale si urmarim alinierea la prevederile Directivelor Europene in domeniile la care a aderat Romania.
Managementul de la cel mai inalt nivel, reprezentat de Directorul General, isi asuma responsabilitatea de a respecta cerintele Sistemului de Management Integrat, de a-l imbunatati continuu si de a realiza obiectivele prevazute in Planul strategic anual.
Pentru buna functionare a sistemului integrat ma angajez, in numele Conducerii Societatii,sa asigur cadrul organizatoric si resursele necesare implementarii politicii si obiectivelor Societatii noastre.
Politica firmei noastre vizeaza imbunatatirea continua a sistemului de management integrat, avand ca garantie competenta, responsabilitatea si implicarea tuturor salariatilor pentru indeplinirea obiectivelor fixate.

Managementul firmei:
Coordoneaza activitatea de planificare, comunicare, implementare, mentinere si perfectionare a Sistemului de Management Integrat in conformitate cu cerintele clientilor, ale legilor si ale standardelor aplicabile;
Asigura tuturor membrilor organizatiei conditiile insusirii si aplicarii cerintelor Sistemului de Management Integrat, Calitate - Mediu - SSM;
Analizeaza periodic eficacitatea si eficienta politicii, obiectivelor si Sistemului de Management Integrat si face propuneri pentru imbunatatirea permanenta a acestora;
Garanteaza disponibilitatea resurselor si documentelor, liberul acces si asigurarea conditiilor necesare autoritatilor si beneficiarilor pentru control si supraveghere in zonele de activitate, aplicand acest Manual de Management Integrat.

Principalele obiective stabilite de SC SIMHOUSE SRL sunt:
Imbunatatirea continua a performantelor globale ale organizatiei : lucrari / produse / servicii, sistemul de management al calitatii, pozitia organizatiei pe piata si cucerirea de noi piete;
Satisfacerea cerintelor explicite si implicite ale clientilor si depasirea asteptarilor lor, generand astfel valoare pentru clienti;
Motivarea si implicarea angajatilor in activitatea organizatiei;
Cresterea rentabilitatii si eficientei, generand astfel valoare pentru organizatie;
Evaluarea si tinerea sub control, prevenirea si reducerea riscurilor de producere a accidentelor, bolilor profesionale si a impactului asupra mediului inconjurator;
Prevenirea producerii de pagube propriilor salariati sau / si altor parti interesate;
Un mediu de munca adecvat pentru realizare procese / produse / servicii la nivelul cerintelor;
Asumarea responsabilitatii organizatiei fata de societate;
Respectarea standardelor obligatorii, a actelor normative si legislatiei in vigoare a Sistemului de Management Integrat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005 si OHSAS 18001 : 2007.
Imbunatatirea continua a performantelor globale ale firmei

Fiecare angajat al organizatiei este motivat si stie cum si in ce masura isi poate aduce contributia la cresterea gradului de satisfacere a clientului.
In calitate de Director General al SC SIMHOUSE SRL, raspund de imbunatatirea, cresterea eficientei si eficacitatii sistemului de management integrat in vederea satisfacerii exigentelor clientilor, ale organelor legale de control si a celor de certificare, aflate in relatii directe cu organizatia.

Martie 2009
DIRECTOR GENERAL
Ing. NASARAU GABRIEL