Aspecte obiective si programe de mediu si SSM

Procesul de identificare a aspectelor de mediu generate de activitatile, produsele sau serviciile SC SIMHOUSE SRL Bucuresti incluse in domeniul de aplicare al SMI si de evaluare a impacturilor asociate acestora, pentru a determina acele aspecte care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului, in situatii de functionare normala, anormala si de urgenta, precum si aspectele de mediu aferente dezvoltarilor noi sau planificate, sau activitatilor, produselor si serviciilor noi sau modificate.
Modul in care se identifica, se stabilesc si se documenteaza obiectivele si tintele de mediu, includerea lor in programe de management de mediu, precum si modul in care se urmareste realizarea lor.

  • Metodologia de elaborare si fixare a obiectivelor de S.S.M.;
  • Modul de elaborare / documentare , monitorizare / masurare , analiza si imbunatatirea continua a programelor de management in domeniul calitatii ,mediului,sanatatii si sigurantei muncii.

Obiective si programe de management SSM

Stabilirea obiectivelor generale ale societatii

Plecand de la declaratia de politica a societatii declaratia angajament a Directorului General, personalul cu functii de conducere din societate elaboreaza propuneri pentru obiectivele generale pe termen scurt, mediu si lung.
Propunerile de obiective generale se fac (se reinoiesc) la sfirsitul anului in curs pentru perioada urmatoare, se analizeaza in analizele de management si se aproba de Directorul General
Definirea si fixarea obiectivelor generale trebuie sa aiba in vedere realizarea urmatoarelor deziderate principale:

  • obtinerea satisfactiei clientilor si a propriilor salariati
  • perfectionarea si diversificarea activitatilor si serviciilor societatii
  • eficientizarea activitatii si cresterea rentabilitatii
  • imbunatatirea imaginii responsabile a societatii si a pozitiei de piata
  • implementarea, mentinerea, imbunatatirea sistemului de management al S.S.M. in concordanta cu cerintele standardului de referinta adoptat.
  • perfectionarea personalului si imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala
  • reducerea la minimum a riscurilor pentru angajati si altii.
  • evaluarea riscurilor pentru sanatatea si securitatea salariatilor in vederea stabilirii masurilor de prevenire.

Fiecare directie si subunitate (santier) organizeaza la primirea obiectivelor generale, instruirea personalului din subordine pentru cunoasterea politicii si obiectivelor generale ale societatii